Lekplats och utegym i Brunna

Under hösten 2020 så sände Gata, park och trafikavdelningen ut en enkätundersökning till boende i Brunna området där vi efterlyste medborgares önskemål om vad som saknades uppe i Brunna för att höja livskvaliteten och intresset av att vistas i kommunens fina utemiljö.

Bildkollage med olika motiv ur Trafiklekplatsen.

Ny lekplats och utegym i Brunna

Medborgare fick chansen i denna undersökning att informera om vilken av de två alternativa platserna som de föredrog att byggnation skedde på samt önska om vilken typ av utrustning de vill ska finnas tillgängligt på platsen. Vid enkätundersökningens avslut så mottog kommunen 166 svar vilket vi är otroligt glada över!

Efter en noggrann utredning av inkomna önskemål så kunde vi konstatera att parkmiljön intill Emaljsitigen (se karta nedan, plats märkt med 1) var ytan majoriteten önskade för framtida gestaltning.

Bildkollage med olika motiv ur Trafiklekplatsen.

Karta över Brunna

Önskemål som frekvent uppkom i undersökningen var utegym, klätterlek, balanslek och mycket mer.
Gata, park och trafikavdelningen har sammanställt alla önskemål och landat i en kombinerad lekplats och utegym med stationer avsedda för olika åldersgrupper.

Vi vill att hela familjen skall ges möjlighet att gemensamt aktivera sig på platsen oavsett ålder och hoppas att alla medborgare blir nöjda över resultatet!

Bildkollage med olika motiv ur Trafiklekplatsen.

Olika zoner och åldersgrupper i ny lekplats och utegym i Brunna

Projektstatus: Byggnation kommer att påbörjas under hösten 2021 och förväntas vara klar våren 2022.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp