Hinder för motorfordon på gång- och cykelvägar

Hinder på gång- och cykelvägar är inte så trafiksäkra som man kan tro.

Det händer att bilister kör på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hinder i form av till exempel betongblock, pollare och grindar kan hindra motorfordon från att använda vägarna, men de utgör samtidigt en säkerhetsrisk för gående och cyklister.

I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. Olycksrisken är således ofta större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil.

Hindren försvårar även för snöröjning och sandsopning. Hinder sommartid kräver utplacering, intagning och förvaring och medför ökade underhållskostnader. Hindren gör det också svårt för personer med funktionsnedsättningar, cyklister med cykelkärra och personer med barnvagn att ta sig fram.

Med anledning av detta är Upplands-Bro kommun restriktiv med att sätta ut nya hinder, särskilt på de större cykelstråken. Hinder på mindre cykelstråk kan i vissa fall accepteras men först måste platsens förutsättningar granskas.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp