Gång- och cykelplan

Trygghet och tillgänglighet kopplas ofta samman med trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna.

Det 20 september 2021 beslutade Tekniska nämnden uppdateringen av gång- och cykelplan med åtgärdsförslag som underlag för beslut om kommande investeringar.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp