Cyklistvelometer 2022

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker.
Delta och tyck till om hur du tycker att det är att cykla i Upplands-Bro!

Två vuxna och ett barn cyklar förbi gröna fält.

Hur tycker du att det är att cykla i Upplands-Bro?

Klicka här för att komma direkt till Cykelfrämjandets undersökning!

I Upplands-Bro kommun finns ett politiskt beslutat mål om att öka cyklandet med två procent fram till 2025 (från 2020).

Kommunen arbetar för att att förbättra förutsättningarna för cyklister, så att fler väljer cykeln som transportmedel.

Kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi som förutom att öka cyklandet även handlar om att utveckla planering, byggande och drift av cykelvägnätet.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp