Cykelparkering

Cykelparkeringar finns vid knutpunkter för kollektivtrafiken. Kommunens mål är att successivt anlägga fler parkeringar med väderskydd och med möjlighet att låsa fast cykeln.

Förutom att parkera din cykel kan du även fylla på luft vid vissa parkeringen som exempelvis Furuhällsplan i Kungsängen ochvid pendeltågsstationen i Bro och Kungsängen.

På kommunens webbkarta kan du se mer uppgifter om de befintliga cykelparkeringar. Cykelsymbolen markerar platser för cykelparkeringar. När du trycker på symbolen får du mer information om väderskydd samt antal platser vid respektive ställe.

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp