Cykelöverfart

I samband med utbyggandet av den regionala gång- och cykelbanan genom Bro kommer en ny cykelöverfart över Enköpingsvägen vid Brorondellen att anläggas.

Nya regler för cykelöverfarter infördes september 2014 och som innebär att den ska ha vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Vägmärke för Cykelöverfart

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Samtidigt måste cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp