Felanmälan gata & park

Här finns kontaktuppgifter för felanmälan inom områdena gata och park.

Vår målsättning är att erbjuda en god service inom områdena gata och park i Upplands-Bro kommun. Om något inte fungerar vill vi att du berättar detta så att felet kan åtgärdas. Synpunkter - stora som små - är viktiga för kommunens utvecklingsarbete.

Vänligen vänd dig till kommunens kontaktcenter eller till entreprenörerna nedan för att göra en felanmälan.

Använd gärna våran E-tjänst för felanmälan!

E-tjänst för felanmälan

Gator och grönytor

Kontaktcenter: 08-581 69 000

kommun@upplands-bro.se

Belysning

Felanmäl belysning på kommunägd mark samt kommunala gator hos Bogfelts egna webbplats.

Snöröjning

Kontaktcenter: 08-581 69 000

Parkering

Parkeringsautomater:

Ring QSG Bevakning på telefon 077-440 30 30. Uppge parkeringsautomatens nummer. Numret står på en etikett till höger om kortläsaren, till exempel "BA nr:5 UB".

Parkeringar, felparkerade bilar och skrotbilar:

Kontakta kontaktcenter
Kontaktcenter: 08-581 69 000
kommun@upplands-bro.se

Parkeringsappen:

Parkster kundtjänst: 077-533 30 30

Mobill kundtjänst: 010-207 80 33


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp