Gata, park och trafik

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av kommunens trafiknät och allmäna ytor.

Här hittar du information om det mesta som rör gata, park och trafik i Upplands-Bro kommun, som parkering, nya lekplatser, vägarbeten och cykelvägar.

Om du upptäckt något fel eller skada på en väg, lekplats eller cykelväg kan du felanmäla det hos oss. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Upp