Sotning

Sedan den 1 januari 2007 har Brandkåren Attunda övertagit kommunens roll som myndighet vad gäller ärenden om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Du som är fastighetsägare kan ansöka om att själv få utföra eller låta någon annan utföra sotning på din fastighet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp