Örnässjön

Vid Örnässjön har ett unikt projekt inletts med att öka den biologiska mångfalden. Det ska ske genom att strandängarna återställs på den norra och västra sidan av sjön.

Örnässjön strandängar restaurering biologisk mångfald

En fräsmaskin tar bort vass, tuvor och stubbar för att bereda plats åt gräs och blommor längs Örnässjön.

Med hjälp av pengar från länsstyrelsen i Stockholms län och bostadskooperationen HSB har kommunen kunnat starta restaureringen av strandängarna vid Örnässjön. Det som bland annat är unikt med projektet är att återskapandet sker i en mycket blöt terräng, men också för att ängarna är i ett åldrande skede och igenvuxna med stora träd.

Strandängarna som ska återställas ligger norr om sjön vid Örnäs gård, samt vid Raskeboda på den västra sidan.

I steg ett har träd som vuxit nära inpå sjön fällts och fraktats bort. Fas två innebär att en speciell fräsmaskin tar bort vass, tuvor och stubbar och sedan jämnar till marken där gräs och blommor ska växa. Marken kommer därefter att få vila till sommaren 2021 innan projektet avslutas med att islandshästar släpps ut på bete på strandängarna, för att förhindra att ängarna växer igen på nytt.

Återskapandet syftar till att öka den biologiska mångfalden. Framför allt förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena, tack vare att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön.

Att HSB delfinansierar projektet handlar om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen fick torrläggas i samband med bostadsbyggande.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp