Farliga verksamheter, Sevesoanläggningar

Kommunen har skyldighet att informera allmänheten om riskerna med verksamheter med omfattande hantering av farliga ämnen.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga, miljöfarliga eller explosiva ämnen.

Enligt lagstiftningen har kommunen en skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna i respektive verksamhet i kommunen som omfattas av denna lagstiftning. Anledningen är att de personer som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräckligt med information om hur de ska agera om en sådan olycka inträffar.

Nedanför listas de farliga verksamheter, så kallade Sevesoanläggningar, som är belägna i kommunen:

Sand och Grus AB Jehander
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro
Information till allmänheten Pdf, 65 kB.
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: Ingen tillsyn än

Forcit Sweden AB
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro
Information till allmänheten Pdf, 193 kB.
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2018-11-13

Fresenius Kabi AB
Kraftvägen 1, 196 37 Kungsängen
Information till allmänheten Pdf, 54 kB.
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2017-05-23

Austin Sverige AB
Norrboda gård 1, 197 93 Bro
Information till allmänheten Pdf, 400 kB.
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2018-11-08

Upp