Djurhållning - Häst

Hästar och ridning blir allt populärare och hästar utgör en vanlig syn i landskapet i Upplands-Bro kommun. Ridsporten är den näst största sporten idag och allt fler väljer att skaffa en egen häst. Med hästköpet följer också ansvaret för dig som hästägare att bedriva hästhållning utan att olägenhet för människor uppstår.

Allemansrätten gäller i de allra flesta fall även för ridning. Normalt får du rida på bilvägar och på enskilda vägar. Kontakta alltid markägaren för att få ett medgivande om du vill rida på någon annans mark. Parker, tomter, anlagda stigar och leder är inte tillåtna att rida på.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att rida på de anlagda motionsspåren vid Hällkana, Råby, Lillsjön och Brunna.

Tillstånd

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs särskilt tillstånd för att hålla häst inom område med detaljplan.

Upp