Bullerutredning

Kartläggning av buller från trafiken

I Upplands-Bro har buller från biltrafiken kartlagts längs kommunens vägnät i tätorterna Bro, Brunna och Kungsängen. Buller från E18 har också studerats.

I kartläggningen redovisas dels ekvivalenta, dels maximala ljudnivåer. I länken nedan finns ljudnivåerna för år 2016.

Upp