Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten eftersom förorenat tvättvatten då rinner ner i gatubrunnar eller diken och slutligen hamnar i Mälaren eller andra vattendrag. Tvätta istället bilen i en automattvätt eller Gör-det-själv-hall där tvättvattnet renas innan det släpps ut.

Om du tvättar bilen på gatan, P-platsen eller på garageuppfarten rinner förorenat tvättvatten ner i gatubrunnar eller diken för att slutligen hamna i Mälaren eller andra närliggande vattendrag. Om du istället tvättar bilen i en automattvätt eller Gör-det-själv-hall renas tvättvattnet vid anläggningen. På så sätt kan du tvätta bilen utan att bidra till att försämra vattenkvaliteten i Mälaren och andra vattendrag.

Välj automattvätt eller Gör-det-själv-hall

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automattvätt eller Gör-det-själv-hall. Alla biltvättsanläggningar har någon typ av lokal reningsanläggning som renar tvättvattnet innan vattnet lämnar biltvättsanläggningen.

Allra bäst är att tvätta bilen i en miljömärkt biltvätt.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång så gör det på en gräsmatta eller grusad yta. Där kan tvättvattnet tas upp av marken och renas av markens mikroorganismer. Undvik helt att tvätta bilen på asfalterade ytor eftersom det förorenade tvättvattnet då rinner ut i dagvattenledningar som leder till närliggande vattendrag.

Använd alltid miljömärkta bilschampon och undvik avfettningsmedel och starka rengöringsmedel.

Varför är tvättvattnet miljöfarligt?

Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön, t.ex. asfaltsrester, däckrester, olja, metaller och lösningsmedel. Föroreningarna kommer både från ämnen på den smutsiga bilen och från de rengöringsmedel som används vid tvätten. När det orenade tvättvattnet rinner ut i sjöar och vattendrag är föroreningarna giftiga för vattenlevande djur och växter och föroreningarna kan även orsaka problem med dricksvattenkvalitet.

Hänsynsregler i Miljöbalken

Hänsynsreglerna i Miljöbalkens kapitel 2 gäller alla, även privatpersoner. Reglerna säger att du är skyldig att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada miljön och människors hälsa. Det innebär att du i första hand bör välja miljövänliga alternativ, exempelvis alltid använda miljömärkta rengöringsmedel och undvika att tvätta bilen på gatan.

Regler för fordonstvättanläggningar

Alla fordonstvättar i kommunen, både små och stora tvättanläggningar, omfattas av Käppalas riktlinjer för fordonstvättar. Större fordonstvättar, som tvättar över ett visst antal fordon per år, ska genomföra regelbunden provtagning på utgående tvättvatten.

Större fordonstvättar är dessutom anmälningspliktiga enligt miljöbalken till Bygg- och miljönämnden och ska anmälas minst 6 veckor innan verksamheten ska startas. Kontakta Miljöavdelningen vid frågor.

Upp