Boendemiljö

Miljön i och kring våra bostäder betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Därför är det viktigt att vi har en boendemiljö av bra kvalitet.

Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening eller till den verksamhet som orsakar problemet. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med kommunen som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst som finns för att hjälpa invånarna med frågor kring uppvärmning, ventilation, radon och inomhustemperatur.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp