Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164)

Syftet  med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160 bostadslägenheter, där strandkanten blir fortsatt tillgänglig för allmänheten och får en strandpromenad.

Det här händer nu
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2018 att återremittera ärendet med uppdraget att se över möjligheterna att ytterligare anpassa bebyggelsen till omgivande bebyggelsen i fråga om höjd och omfattning.

Kommunfullmäktige antog planen på möte den 28 mars 2018.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen, vid Nacka tingsrätt.


Här är vi i processen: