Södra Finnsta

I samband med renovering av bostadshusen i Södra Finnsta utreds möjligheten att bygga nya hus. Möjligheten att bygga på en våning på befintliga hus utreds också.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 om planuppdrag. Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan. Den reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Planområdet är markerat på kartan

Här är vi i processen