Nygård (Nygård 2:14 m.fl.)

Intill Coops rikslager i Bro planeras för en ändring av gällande detaljplaner. I dagsläget tillåter detaljplanerna industribyggnader till en höjd av 9 meter. Användningen är även i fortsättningen tänkt att vara för lätt industri och lager men höjderna anpassas för modernare behov för lager och logistik. Inriktningen är att kommande bebyggelse blir 12 meter hög men att vissa delar tillåts sticka upp till 30 meter.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 om planuppdrag. Just nu (våren 2018) arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)