Korsängen

Målsättningen är att utveckla området till en levande stadsdel med flerbostadshus, radhus eller villor både hyresrätter och bostadsrätter. I området kommer det även att finnas lokaler för verksamheter. Den nya bebyggelsen ska anpassas så att värdet av närliggande kulturmiljöer behålls. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 om planuppdrag för hela området.

Det här händer nu

Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan för den sydöstra delen av programområdet, etapp 1. Detaljplanen reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Planområdet för Korsängen är markerat på kartan. Det planerade området ligger nära Kungsängens kyrka och Kungsängens hembygdsgård.


Här är vi i processen: