Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

Mellan Bro station och Bro centrum längs Köpmanvägen utreds lämpligheten för bostäder på en yta om cirka 5000 kvadratmeter. Upplands-Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder på platsen.

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 22 juli 2016- 5 september 2016. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu sammanställer vi synpunkterna och reviderar förslaget efter de synpunkter som inkom under samrådstiden. När ett omarbetat förslag finns kommer nya handlingar publiceras och en ny möjlighet att lämna synpunkter ges i ett granskningsskede.

Här är vi i processen: