Kocktorp (del av Kockbacka 2:1)

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för nybyggnation av förskola för att skapa fler förskoleplatser i kommunen. Planområdet omfattar en yta om cirka 1,5 hektar norr om korsningen av Enköpingsvägen och Kockbackavägen.

Det här händer nu

Projketet är för tillfället (våren 2018) inte aktivt.

Här är vi i processen: