Klövängen (Klöv och Lilla Ullevi 1:12)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppemot 300 bostäder mellan bäcken och skogsbrynet, öster om verksamhetsområdet.

Planuppdragets område.

Kort om projektet

Fastighetsägaren har uttryckt intresse att bygga bostäder längsmed skogsbrynet, öster om verksamhetsområdet.

Vi är just nu i startskedet i projektet där vi skissar på möjliga förslag och undersöker lämpligheten i dessa.

Här är vi i processen: