Härnevi 29:1

Området ligger ungefär en och en halv kilometer nordöst om Bro centrum och cirka 500 meter söder om den nybyggda trafikplats Kockbacka. I dagsläget är det skog på platsen. Den detaljplan som tas fram har som målsättning att göra det möjligt att bygga villor, parhus, radhus och kedjehus. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.      

Det här händer nu:

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade om planuppdrag 2013. Inriktningen i planuppdraget var att planera för cirka 40-80 bostäder. Under arbetet med att ta fram ett förslag har antalet ökat till cirka 180 bostäder. I området föreslås också en förskola. För tillfället (våren 2018) vilar arbetet.

Här är vi i processen