Brogård (delar av Brogård 1:88)

Samråd om förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88). 
Planområdet utgörs av olika delar i eller i direkt anslutning till det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof.

I samband med att detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta bestämdes aldrig exakt. Nu görs ändringar i planen för att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och naturreservatet. Förvaltningsrätten har konstaterat att delar av banan är byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även denna del av planen föreslås ändras.
Utöver dessa förändringar föreslås ett antal justeringar för att ge förutsättningar att bygga ut en konferensanläggning som har byggrätt i gällande plan men där placering och omfattning föreslås justeras.

Planområde

Det här händer nu

Samråd om förslaget pågår 
onsdag 17 oktober 2018 - måndag 12 november 2018.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.
Samrådsmöte kommer att hållas i Brohuset, Broplan 1, i Bro,
tisdag den 6 november 2018, kl 17.00-19.00.
Synpunkter på förslaget ska senast måndag den 12 november 2018 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,
196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Här är vi i processen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)