Gamla brandstationen i Bro

I närheten av järnvägsstationen i Bro byggs ett flerbostadshus med mindre lägenheter, boendeparkering och en allmän parkering. Arbetet startade våren 2017 och beräknas vara klart vintern 2018.

Illustrationsbild (Bild: TryggHem Bostads AB)

Längs Härnevi skolväg i Bro bygger TryggHem Bostads AB ett flerbostadshus med 72 stycken mindre lägenheter. Kommunen bygger ut de allmänna anläggningar och förnyar infartsparkeringen. 

Du kan läsa mer om projektet på bostadsrättsföreningens hemsida: www.brfbrandstationen.se