Tomträtter småhus

I Upplands-Bro kommun finns idag ca 30 stycken småhus upplåtna med tomträtt.

Tomträttsavgäld

Tomträttshavaren betalar in en avgäld, det vill säga en avgift varje år till kommunen för sin rätt att nyttja marken. Omreglering av avgälden i kommunen sker i enlighet med lagens miniperioder, vart tionde år. Det medför att kommunen inte kan gå in och ändra avgälden under löpande tioårsperiod. Vid omreglering av avgälden ska den nya avgälden baseras på det värde marken har vid tiden för omprövningen.

Senast ett år innan omregleringstidpunkten måste kommunen och tomträttshavaren träffat överenskommelse om ny avgäld. Kommunen skickar ut förslag på tilläggsavtal några månader innan parterna ska vara överens.

Friköp av tomträtt

Enligt beslut i Kommunfullmäktige erbjuder kommunen tomträttshavare att friköpa sina tomträtter för 40% av gällande marktaxeringsvärde. Ansvarig för tomträtterna är Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadskontorets Mark- och exploateringsavdelning sköter det administrativa.

Mark- och exploateringsavdelningen ger information om tomträtter, hur tomträttsavgälden beräknas och avgäldens storlek samt informerar om hur friköp av tomträtter går till.

Anmälan om ägarbyte

I samband med försäljning/köp av en fastighet med tomträtt ska ägarbyte anmälas till kommunen. Detta för att den nya tomträttsinnehavaren ska kunna betala avgälden. Vanligtvis anmäler mäklare ägarbyten till kommunen med det går bra att anmäla via vårt formulär.

Upp