Markanvisning

När vi har kommunalt ägd mark som vi vill utveckla i Upplands-Bro kommun kan vi tilldela mark genom en markanvisning. Det är ett verktyg för oss att styra mot en hållbar utveckling. Marken som vi anvisar syftar till att möta kommunens behov av exempelvis bostäder, arbetsplatser, kommersiella lokaler, äldrevård eller skolor.

En markanvisning är en överenskommelse

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör för vilken ges ensamrätt att under en begränsad tid och med vissa villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst markområde för bebyggelse. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med markanvisning i våra riktlinjer för markanvisning.

 

Markanvisningstävlingar

Genom en markanvisningstävling får vinnaren rätt att under en viss tid ensam förhandla om förutsättningarna för exploatering och erbjuds att teckna ett markanvisningsavtal som reglerar villkoren för kommande markköp.

Vi publicerar våra markanvisningstävlingar här på hemsidan. För tillfället har vi inga pågående markanvisningstävlingar.

Intresseanmälan för markanvisning

Om du är intresserad av mark i Upplands-Bro kommun kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan.

I anmälan anger du vad för typ av mark du är intresserad av. Bifoga gärna en presentation som beskriver projektidén exempelvis med tänkt bebyggelse och upplåtelseform, behov av ytor, tidplaner och på vilket sätt din idé bidrar till att möta kommunens behov.

Intresserad av mark för (flera val är möjliga):
Intresserad av mark för (flera val är möjliga):
Bifoga handling såsom presentation här.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp