Pågående samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas planen ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om förslaget. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd i Upplands-Bro kommun.

Viby 19:3 (området kring gamla Coop i Brunna) 

Detaljplanen för Viby 19:3 (området kring gamla Coop i Brunna) är nu ute på samråd fram till 14 oktober. För den som vill lämna synpunkter går det att anmäla sig till öppet hus den 29 september, eller skicka synpunkterna skriftligen till kommunen.

Se presentationsfilm om detaljplanen om Viby 19:3, gör anmälan till öppet hus eller skicka in dina synpunkter här

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Kungsängen och Bro

Fram till 25 oktober pågår samråd för förslaget på fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Kungsängen och Bro.

Här kan du läsa om förslaget på fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro och skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp