Utvecklingsprogram för Gröna dalen

Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och Rankhus.

Utvecklingsprogrammet lyfter fram kommunens helhetssyn och ger stöd åt en sammanhållen plan- och byggprocess som bevarar, förstärker och utvecklar områdets unika karaktärer.

Genom fyra nya övergripande riktlinjer pekar kommunen på viktiga samband med hänsyn till hållbarhet i hela området.

  • Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.
  • Förstärk befintliga rörelsestråk och skapa nya.
  • Utgå från värdefulla landskapskaraktärer.
  • Utöka och stärk dalens olika användningsområden.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp