Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska beslutas av kommunfullmäktige och uppdateras minst en gång varje mandatperiod.

Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen är att kommunen ska planera för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige den 13 september 2017. De kommer att följas upp årligen i samband med att kommunen svarar på Boverkets bostadsmarknadsenkät. Uppföljningen kommer att rapporteras till kommunfullmäktige.

Handlingar

 

Läs mer:

  • Boverket har tagit fram en handbok för kommunernas bostadsförsörjning. Där kan man läsa mer om hur framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjning kan gå till.

  • Läs handboken på Boverkets webbplats

Länsstyrelsen ska ge kommunerna råd, information och underlag för deras planering och verka för att kommunerna antar riktlinjer för bostadsförsörjning.

Upp