Fördjupad översiktsplan för Bro

Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, antogs av kommunfullmäktige 16 februari 2022 med vissa mindre justeringar.

FÖP Bro 2040 visar kommunens viljeriktning för den framtida bebyggelseutvecklingen i Bro, och konkretiserar strategier och inriktningar för den framtida utvecklingen för att säkerställa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

I arbetet med FÖP Bro 2040 har tätortsavgränsningen reviderats något jämfört med i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010. FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 10 i ÖP 2010.

Såhär vill vi utveckla Bro:

  • Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad
  • Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats
  • Broborna ska få närmare till Mälaren
  • Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder ihop norra och södra Bro med varandra
  • Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010. Det finns även en fördjupad översiktsplan för landsbygden. ÖP 2010 och de två fördjupade översiktsplanerna bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.

Läs även

Har du frågor?

Du kan höra av dig med frågor till Kontaktcenter
telefon: 08-581 690 00
e-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp