Villa Skoga

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2017 för att möjliggöra ny användning efter försäljning av fastigheten.

Nu finns ett förslag till detaljplanen för Villa Skoga. Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 september 2020 inför det preliminära antagandet i Kommunfullmäktige den 30 september 2020.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Villa Skoga från sydväst

Villa Skoga från sydväst

Det här händer nu

Nu finns ett förslag till detaljplanen för Villa Skoga.
Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte den 30 september 2020.

Synpunkter från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp