Villa Skoga

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i maj 2017 för att möjliggöra ny användning efter försäljning av fastigheten.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Villa Skoga från sydväst

Villa Skoga från sydväst

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Villa Skoga sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.  

Samrådstiden är onsdag 8 januari 2020 - torsdag den 30 januari 2020.

Öppet hus kommer att hållas i kommunhusets Kontaktcenter, Furuhällsplan 1, i Kungsängens centrum, onsdag den 22 januari 2020, klockan 15.00 - 19.00.

Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 30 januari 2020 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,
196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp