Villa Skoga

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i maj 2017 för att möjliggöra ny användning efter försäljning av fastigheten.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Villa Skoga från sydväst

Villa Skoga från sydväst

Det här händer nu

Förslag till detaljplan var ute för granskning i 27 maj – 24 juni 2020. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och besvarar dem i ett granskingsutlåtande i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp