Viktor Jonsson-huset i Bro

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i augusti 2019 om planbesked och planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
På fastigheten står det så kallade Viktor Jonsson-huset som påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då stambanan byggdes ut. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp den befintliga villan samt tillföra nya bostäder inom fastigheten.

Planens läge på kartan

Planens läge på kartan

Planens läge på gällande detaljplan

Planens läge på gällande detaljplan

Det här händer nu

Ett beslut togs den 29 september 2021 i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott om att sända ut ett förslag till detaljplan för samråd.

Just nu förbereds ett samrådsutskick. Mer information kommer inom kort på denna sida. Samrådet kommer också annonseras i lokalpressen.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp