Viktor Jonsson-huset i Bro

På fastigheten står det så kallade Viktor Jonsson-huset som påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då stambanan byggdes ut. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp den befintliga villan samt tillföra nya bostäder inom fastigheten.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp