Viby (Viby 19:3)

Detaljplanens syfte är att utveckla området norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Området utreds för en blandad bebyggelse.

Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det planeras för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns återskapas.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3) sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.  

Samrådstiden är onsdag 9 september 2020 - onsdag den 14 oktober 2020.

Öppet hus hålls tisdag den 29 september 2020, klockan 16.00 – 19.00, i f.d. Coop i Brunna, med ingång genom den gamla huvudentrén. Adress: Energivägen 2, Kungsängen. Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt från fastighetsägaren.
Enligt gällande riktlinjer avseende Covid-19 får antalet besökare i lokalen inte överstiga 50 personer.
Öppet hus delas därför upp i två pass kl. 16.00-17.30 och 17.30-19.00.
Föranmälan krävs och görs via kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/oppethusviby

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag 14 oktober 2020 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,
196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Frågor i ärendet besvaras av Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen, e-post: kommun@upplands-bro.se eller tel. 08-581 690 00.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Upp