Viby (Viby 19:3)

Detaljplanens syfte är att utveckla området vid Brunna-rondellen där det tidgare fanns en stormarknad (Coop). Området utreds för mer blandad bebyggelse med bland annat bostäder.

Det här händer nu

Upplands-Bro kommun utvecklar platsen tillsammans med fastighetsägaren Genova.
En enkät har genomförts med möjlighet att lämna synpunkter. Svarsperioden är nu avslutad. Tack till alla som bidragit!

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag