Viby (Viby 19:3)

Detaljplanens syfte är att utveckla området vid Brunna-rondellen där det tidgare fanns en stormarknad (Coop). Området utreds för mer blandad bebyggelse med bland annat bostäder.

Det här händer nu

Upplands-Bro kommun utvecklar platsen tillsammans med fastighetsägaren Genova.
En enkät har genomförts med möjlighet att lämna synpunkter. Svarsperioden är nu avslutad. Tack till alla som bidragit!

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp