Viby 19:9 och 19:12 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2005. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. 
Planområdet är beläget i Brunna industriområde, cirka 3.5 km från Kungsängens Centrum.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 2010.
Efter samrådet har en riskanalys har gjorts 2015. Planarbetet är för närvarande (hösten 2020) vilande.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Upp