Vattentornsparken

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i området längs med Bergvägen i Kungsängen. I uppdraget ingår att utreda behovet av eventuell förbättring av tillgängligheten till naturmarken samt utveckling av rekreativa kvaliteter i området.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp