Vattentornsparken

Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i området längs med Bergvägen i Kungsängen. I planarbetet ingår att se över behovet av eventuell förbättring av tillgängligheten till naturmarken. Det ingår även att utreda behov av utveckling av rekreativa kvaliteter i området.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag. Nästa steg blir att ta fram förslag till ny detaljplan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp