Ullevi gamla tomt (Bro-Skällsta 1:38 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att möjliggöra uppförande av verksamhetslokaler samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda mindre tomter för industriändamål. En lämplig storlek för en indutrifastighet har ansetts vara 1000-3000 kvm.

Planområdet är cirka 1,4 hektar stort och ligger i Skällsta verksamhetsområde inom Bro tätort. Marken är idag oexploaterat och ägs av Upplands-Bro kommun.

Planområdet är markerat på kartan

Planområdet är markerat på kartan

 

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Upp