Ullevi gamla tomt (Bro-Skällsta 1:38 m.fl.)

Planområdet är cirka 1,4 hektar stort och ligger i Skällsta verksamhetsområde inom Bro tätort. Marken är idag oexploaterat och ägs av Upplands-Bro kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av verksamhetslokaler samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda mindre tomter för industriändamål. En lämplig storlek för en indutrifastighet har ansetts vara 1000-3000 kvm.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 om planuppdrag. Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan. Den reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Planområdet är markerat på kartan

Planområdet är markerat på kartan

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp