Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.)

Planområdet ligger direkt norr om E18 vid den nya trafikplatsen Kockbacka. Planområdet är ungefär 2 hektar stort. Idag består området till största del av skog och ängsmark. Syftet med planuppdraget är att utreda möjligheten till etablering för en drivmedelsstation och en snabbmatsrestaurang på platsen. En gång- och cykelväg med anslutning till Lejondalsvägen planeras.

Planområdet

Planområdet markerat på kartan


Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av FInnsta 2:5 m.fl.) sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget. 

Samrådstiden är tisdag 18 juni 2019 - fredag 6 september 2019.

Öppet hus kommer att hållas i Kontaktcenter, Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen, torsdag 29 augusti 2019, klockan 17.00 – 19.00.

Sunpunkter på förslaget ska senast fredag 6 september 2019 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,
196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)