Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.)

Planområdet ligger direkt norr om E18 vid den nya trafikplatsen Kockbacka. Planområdet är ungefär 2 hektar stort. Idag består området till största del av skog och ängsmark. Syftet med planuppdraget är att utreda möjligheten till etablering för en drivmedelsstation och en snabbmatsrestaurang på platsen. En gång- och cykelväg med anslutning till Lejondalsvägen planeras.

Planområdet

Planområdet markerat på kartan


Det här händer nu 

Förslaget var utsänt för samråd 18 juni - 6 september 2019. Nu sammanställer vi de synpunkter som inkommit. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp