Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i december 2017 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att utreda möjligheten till etablering för en drivmedelsstation och en snabbmatsrestaurang på platsen. Det planeras även en gång- och cykelväg med anslutning till Lejondalsvägen.

Planområdet ligger direkt norr om E18 vid den nya trafikplatsen Kockbacka. Planområdet är ungefär 2 hektar stort. Idag består området till största del av skog och ängsmark.

Planområdet

Planområdet markerat på kartan


Det här händer nu 

Förslaget var utsänt för samråd 18 juni - 6 september 2019. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp