Trädgårdsstaden i Bro etapp 3

Detaljplanens syfte är att mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro möjliggöra för byggandet, i etapp 3 av 3, av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service.

I samband med planprogrammets godkännande beslutade Kommunstyrelsen om planuppdrag i maj 2011. Efter detta planuppdrag har arbetet med etapp 3 varit vilande. Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan. Den reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Planområdet, etapp 3

Här är vi i processen:

 


Upp