Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

Detaljplanen fick laga kraft den 19 januari 2022.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på kartan.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Detaljplanens läge på flygfoto.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2020 att anta detaljplanen för Tibbleängen. Detaljplanen fick laga kraft den 19 januari 2022.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.


Handlingar

Upp