Tång 2:5 (tidigare Örnäs 1:22 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag den
28 augusti 2019. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.
Kommande detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla logistikverksamhet som omfattar höglager och trafik- och parkeringsytor.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)