Svartviks Strand (Kungsängens Kyrkby 2:164)

Syftet  med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160 bostadslägenheter, där strandkanten blir fortsatt tillgänglig för allmänheten och får en strandpromenad.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 mars 2018.
Beslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens antagandebeslut den 27 juni 2019.
Kommunen har överklagat domstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Här är vi i processen:

Upp