Stora Lugnet m.fl.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Uppdragets syfte är att utreda möjligheten still avstyckningar och fastställa hur mycket som får byggas inom området.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Uppdragets syfte är att utreda möjligheten still avstyckningar och fastställa en hur mycket som får byggas inom området. 

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp