Södra Finnsta

I samband med renovering av bostadshusen i Södra Finnsta utreds möjligheten att bygga nya hus. Möjligheten att bygga på en våning på befintliga hus utreds också.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 om planuppdrag. Den reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Planområdet är markerat på kartan

Det här händer nu:

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp