Rankhus etapp 1

Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen, omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper.

Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen, omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde och är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper.Etapp 1 utgör cirka 60 hektar av den totala ytan. Planen för etapp 1 förslår cirka 2900 bostäder, 8 förskolor, 4 skolor samt ca 3600 kvadratmeter tillkommande ytor för handel.

Ungefärligt planområde Rankhus etapp 1 flygbild

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd januari – mars 2018. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu sammanställer vi synpunkterna och reviderar förslaget.

Här är vi i processen