Örnäs

Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och verksamheter. Området ligger norr och öster om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort.

Programområdets läge på kartan. Etapp 1 är streckad.

Programområdets läge på kartan. Etapp 1 är streckad.

Upp