Nygård (Nygård 2:14 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. 
Intill Coops rikslager i Bro planeras för en ändring av gällande detaljplaner. I dagsläget tillåter detaljplanerna industribyggnader till en höjd av 9 meter. Användningen är även i fortsättningen tänkt att vara för lätt industri och lager men höjderna anpassas för modernare behov för lager och logistik. Inriktningen är att kommande bebyggelse blir 12 meter hög men att vissa delar tillåts sticka upp till 30 meter.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp