Norrboda-Brunna

Kommunstyrelsen beslutade 5 oktober 2016 om ändring av del av detaljplanen Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Syftet med ändringen är att möjliggöra en ny användning av den sydvästra delen av planområdet i form av bostäder samt flera vägar till området som ska avlasta Pettersbergsvägen.

Flygfoto

Ungefärligt planområde markerat med gult

Det här händer nu

Under 2019 arbetar kommunens planavdelning vidare med att ta fram handlingar inför ett samråd. Så snart kommunen har ett förslag till detaljplan kommer detta skickas ut för samråd där allmänheten har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)