Norrboda-Brunna

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om planuppdrag för ändring av del av detaljplanen Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde.
Syftet med den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Förslaget innehåller bostäder, småskalig handel, skola, parkeringshus och äldreboende. Även nya trafiksäkra kopplingar för fordonstrafik och för gång- och cykeltrafikanter föreslås.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Flygfoto

Ungefärligt planområde markerat med gult

Det här händer nu

Förslag till ändring av del av detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.  

Samrådstiden är tisdag 29 oktober 2019 - tisdag den 26 november 2019.

Öppet hus 1 kommer att hållas vid Stora Coop Brunna Park, Femstenavägen 20, Kungsängen, fredag 15 november 2019,
klockan 15.00-18.00.
Öppet hus 2 kommer att hållas i kommunhusets Kontaktcenter, Furuhällsplan 1, Kungsängen, tisdag 19 november 2019,
klockan 15.00-20.00.
Vid dessa tillfällen får du möjlighet att ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt representanter för fastighetsägaren.

Sunpunkter på förslaget ska senast tisdag den 26 november 2019 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,
196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)