Norrängens förskola (del av Finnsta 1:166)

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att pröva frågan om ändring av gällande detaljplan för en del av fastigheten Finnsta 1:166. Samhällsbyggnadsutskottet avslutade uppdraget 2021.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Planområdet markerat med streckad linje på flygfoto.

Planområdet markerat med streckad linje på flygfoto.

Det här händer nu

Samhällsbyggnadskutskottet beslutade att uppdraget skulle avslutas den 29 september 2021.

Handlingar

Upp