Norrängens förskola (del av Finnsta 1:166)

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 att pröva frågan om ändring av gällande detaljplan för en del av fastigheten Finnsta 1:166, enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen ska pröva om det är möjligt att bygga en förskola när det tillfälliga bygglovet för paviljongerna vid Norrängens förskola i centrala Bro löper ut 2019.

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag