Lennartsnäs

Förstudie till programhandling togs fram 2005. Programuppdrag gavs i april 2014. Detaljplanen omfattar förtätning med ca 20 lgh (småhus) i anslutning till hästverksamhet.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Programarbetet är för närvarande (hösten 2019) vilande.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp